James WHIFFEN Eliza WHIFFEN George WHIFFEN John WHIFFEN William WHIFFEN Thomas L WHIFFEN Henry WHIFFEN Frederic WHIFFEN Elizabeth TOMKINS Mini tree diagram

James WHIFFEN1

18431 -

Life History

1843

Born in Hingston, Kent.1

Sources

Page created using GEDmill 1.11.0